Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

G

Gąsiorowska, Agata, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii we Wrocławiu (Polska)
Gąsiorowska, Agata, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Gąsiorowska, Agata, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny II Wydział Psychologii we Wrocławiu (Polska)
Gąsiorowska, Agata, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu (Polska)
Gąsiorowska, Agata, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Gąsiorowska, Agata, Politechnika Wrocławska (Polska)
Gąsiorowska, Agata, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii we Wrocławiu
Gąsiorowska, Agata, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Gąsiorowska, Agata, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu (Polska)
Gąsiorowska, Agata (Polska)
Gąsiorowska, Agata, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu (Polska)
Gąsiorowska, Agata, Szkoła Wyzsza Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Gąsiorowska, Magdalena, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii Warszawa (Polska)
Gasparski, Piotr, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
Gonerski, Dawid, Katedra Psychologii Eksperymentalnej Instytut Psychologii KUL (Polska)
Gorbaniuk, Oleg, Instytut Psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
Gorbaniuk, Oleg, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Psychologii
Gorbaniuk, Oleg, Katedra Psychologii Eksperymentalnej Instytut Psychologii KUL (Polska)
Górniak, Lech, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Psychologii i Dydaktyki
Górnik-Durose, Małgorzata, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Gornik-Durose, Małgorzata
Górnik-Durose, Małgorzata, Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii (Polska)
Grochowska, Alicja, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa (Polska)
Grochowska, Alicja, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii Warszawa (Polska)