Autor - szczegóły

Zaleśkiewicz, Tomasz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, Polska

  • Nr 8 (2015) - ARTYKUŁY
    Efekt aktywnej rekomendacji czy efekt konfirmacyjny? Mechanizm zniekształceń poznawczych w ocenie autorytetu epistemicznego na przykładzie ekspertów z dziedziny finansów
    Streszczenie  PDF