Autor - szczegóły

Kołodziej, Sabina, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska

  • Nr 10 (2016) - ARTYKUŁY
    Sprawiedliwe czy korzystne? Wpływ subiektywnej sprawiedliwości proceduralnej i korzyści własnych na poziom akceptacji decyzji administracji podatkowej
    Streszczenie  PDF