Autor - szczegóły

Pielaszek, Renata, absolwentka i magister psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

  • Nr 2 (2012) - ARTYKUŁY
    Wpływ informacji o altruistycznym zachowaniu kobiet i mężczyzn na ich ocenę w miejscu pracy
    Streszczenie  PDF