Autor - szczegóły

Maksymiuk, Renata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

  • Nr 8 (2015) - ARTYKUŁY
    Efekt aktywnej rekomendacji czy efekt konfirmacyjny? Mechanizm zniekształceń poznawczych w ocenie autorytetu epistemicznego na przykładzie ekspertów z dziedziny finansów
    Streszczenie  PDF