Autor - szczegóły

Tomczak, Paweł, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii we Wrocławiu

  • Nr 9 (2016) - ARTYKUŁY
    Heurystyka zakotwiczenia z wykorzystaniem bodźców fizycznych – czy cięższe jest warte więcej?
    Streszczenie  PDF
  • Nr 10 (2016) - ARTYKUŁY
    Efekt zakotwiczenia za pomocą przedmiotów nacechowanych w wymiarach wagi i wartości
    Streszczenie  PDF