Autor - szczegóły

Gorbaniuk, Oleg, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Psychologii

  • Nr 4 (2013) - ARTYKUŁY
    Wpływ struktury informacji o sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie na jego reputację
    Streszczenie  PDF