Autor - szczegóły

Gornik-Durose, Małgorzata

  • Nr 1 (2012) - WYDARZENIA
    W poszukiwaniu jedności w różnorodności – XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
    Szczegóły  PDF
  • Nr 9 (2016) - ARTYKUŁY
    Polska adaptacja skali wartości materialnych (MVS) – właściwości psychometryczne wersji pełnej i wersji skróconych
    Streszczenie  PDF