Autor - szczegóły

Górnik-Durose, Małgorzata, Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii, Polska