Autor - szczegóły

Górnik-Durose, Małgorzata, Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Nr 9 (2016) - ARTYKUŁY
    Polska adaptacja skali wartości materialnych (MVS) – właściwości psychometryczne wersji pełnej i wersji skróconych
    Streszczenie  PDF