Autor - szczegóły

Denkiewicz-Kuczewska, Małgorzata, Doktorantka, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski

  • Nr 2 (2012) - ARTYKUŁY
    Stereotypowe myślenie, satysfakcja z pracy i dobrostan psychiczny u kobiet prowadzących i nieprowadzących działalność przedsiębiorczą
    Streszczenie  PDF