Autor - szczegóły

Dulemba, Karolina, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii we Wrocławiu

  • Nr 9 (2016) - ARTYKUŁY
    Heurystyka zakotwiczenia z wykorzystaniem bodźców fizycznych – czy cięższe jest warte więcej?
    Streszczenie  PDF