Autor - szczegóły

Malcherek-Łabiak, Joanna, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii we Wrocławiu, Polska

  • Nr 13 (2018) - ARTYKUŁY
    W jaki sposób komunikować ryzyko związane ze smogiem? Wpływ formatu oraz treści komunikatu na percepcję ryzyka oraz działań zapobiegawczych
    Streszczenie  PDF