Autor - szczegóły

Kuś, Jakub, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii we Wrocławiu, Polska

  • Nr 11 (2017) - ARTYKUŁY
    Samoświadomość jako moderator wpływu dokonanej autoprezentacji na percepcję siebie po podjęciu decyzji w grze „dyktator”
    Streszczenie  PDF