Autor - szczegóły

Trzebiński, Artur Arkadiusz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Polska

  • Nr 8 (2015) - ARTYKUŁY
    Paradoks funduszy zamkniętych – wpływ decyzji inwestorów na wycenę giełdową certyfikatów inwestycyjnych na przykładzie polskich funduszy zamkniętych
    Streszczenie  PDF