Autor - szczegóły

Zawadzka, Anna Maria

  • Nr 1 (2012) - RECENZJE
    Recenzja książki „Decyzje” Prof. dr hab. Tadeusza Tyszki
    Szczegóły  PDF
  • Nr 3 (2013) - WYDARZENIA
    Sprawozdanie z konferencji „Psychologia - konsumpcja - jakość życia” pt.: „Pomiędzy dobrobytem i dobrostanem”, 10-11 września 2012, Gdańsk.
    Szczegóły  PDF