Autor - szczegóły

Hełka, Anna, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

  • Nr 2 (2012) - ARTYKUŁY
    Wpływ informacji o altruistycznym zachowaniu kobiet i mężczyzn na ich ocenę w miejscu pracy
    Streszczenie  PDF