Autor - szczegóły

Hełka, Anna, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Katowicach

  • Nr 5 (2014) - WYDARZENIA
    Sprawozdanie z VIII Konferencji „Psychologia Ekonomiczna” Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej 9-10 maja 2014 r., Wrocław
    Szczegóły  PDF