Autor - szczegóły

Cabak, Anna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Rynków Finansowych

  • Nr 4 (2013) - ARTYKUŁY
    Badanie nadmiernej pewności siebie oraz preferencji ryzyka wśród profesjonalnych i nieprofesjonalnych uczestników rynku wraz z próbą wskazania powiązań badanych fenomenów.
    Streszczenie  PDF