Autor - szczegóły

Budzińska, Anna, Instytut Psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  • Nr 5 (2014) - ARTYKUŁY
    Taksonomia postrzeganych korzyści z tytułu użytkowania preferowanych marek produktów z perspektywy celów realizowanych przez konsumentów
    Streszczenie  PDF