Autor - szczegóły

Grochowska, Alicja, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii Warszawa, Polska

  • Nr 11 (2017) - ARTYKUŁY
    Kontrola poznawcza w percepcji spójności pojęciowej reklam prasowych – powstawanie iluzorycznych zależności
    Streszczenie  PDF