Autor - szczegóły

Gąsiorowska, Agata, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

  • Nr 4 (2013) - ARTYKUŁY
    Różnice indywidualne w skłonności do kupowania impulsywnego. Konstrukcja i walidacja skali pomiarowej
    Streszczenie  PDF