Autor - szczegóły

Jach, Łukasz, Uniwersytet Śląski, Polska

 • Nr 1 (2012) - ARTYKUŁY
  Poczucie dobrostanu psychicznego studentów w kontekście posiadanych zasobów finansowych i społecznych
  Streszczenie  PDF
 • Nr 6 (2014) - WYDARZENIA
  Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia” 17-18 października 2014 r., Katowice
  Szczegóły  PDF
 • Nr 7 (2015) - RECENZJE
  Recenzja książki pt. „Kultura konsumpcji – wartości, cele, dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska”, pod redakcją Anny Marii Zawadzkiej, Małgorzaty Niesiobędzkiej i Doroty Godlewskiej-Werner
  Szczegóły  PDF
 • Nr 9 (2016) - ARTYKUŁY
  Umysł modularny a idee pieniądza, rodziny i ojczyzny – rozumienie implikacji logicznej w kontekście procedury torowania poznawczego
  Streszczenie  PDF