Autor - szczegóły

Jach, Łukasz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia, Polska

  • Nr 13 (2018) - WYDARZENIA
    Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia” 19–20 września 2018 r., Katowice
    Szczegóły  PDF
  • Nr 13 (2018) - ARTYKUŁY
    „Polecam!” – naukowiec / „Polecam!” – konsument. Znaczenie obecności społecznych lub naukowych dowodów słuszności dla oceny wiarygodności reklam w kontekście refleksyjności poznawczej, maksymalizacji i światopoglądu scjentystycznego
    Streszczenie  PDF