Paradoks funduszy zamkniętych – wpływ decyzji inwestorów na wycenę giełdową certyfikatów inwestycyjnych na przykładzie polskich funduszy zamkniętych

Artur Arkadiusz Trzebiński

Streszczenie


W artykule przedstawiono anomalie związane z istnieniem różnicy między giełdową wyceną tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zamkniętych a wyceną księgową (określane jako paradoks funduszy zamkniętych). Istnienie anomalii wyjaśnia się w oparciu o dwie różne grupy czynników. Pierwszą z nich są czynniki fundamentalne, takie jak zobowiązania podatkowe czy koszty transakcyjne. Drugą grupę stanowią czynniki behawioralne, w szczególności nieracjonalność inwestorów. Głównym celem artykułu jest zbadanie wpływu czynników behawioralnych na występowanie i poziom paradoksu polskich funduszy zamkniętych. Badaniem objęto grupę 40 funduszy, które realizują odmienne strategie inwestycyjne i znajdują się w różnych etapach funkcjonowania. Na podstawie uzyskanych wyników, można stwierdzić, że decyzje nieracjonalnych inwestorów powodują obniżanie ceny giełdowej certyfikatów w stosunku do wartości księgowej. Wykazano także, że wysokość dyskonta/premii zależy od etapu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych.


Słowa kluczowe


fundusze inwestycyjne zamknięte, paradoks funduszy zamkniętych, sentyment inwestora

Pełny tekst

PDF

Literatura


Anderson, S., Beard, T. R., Kim, H., Stern, L. V. (2013). Fear and closed-end fund discounts. Applied Economics Letters, 20(10), 956-959.

Bodurtha, J. N., Dong-Soon, K., Lee, M. C. M.(1995). Closed-end Country Funds and U.S. Market Sentiment. Review of Financial Studies, 8(3), 879-918.

Brickley, J. A., Schallheim, J. S. (1985). Lifting the Lid on Closed-End Investment Companies: A Case of Abnormal Returns. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 20(1), 107-117, doi:10.2307/2330680

Charrón, M. (2009). The Closed-End Fund Puzzle: A Survey Review. Forum Empresarial, 14(2), 39-57.

Cherkes, M. (2012). The 2012 Survey of Closed-End Funds’ Literature. SSRN Journal. doi:10.2139/ssrn.2062336

Chopra, N., Lee, C. M. C., Shleifer, A., Thaler, R. H. (1993). Yes, Discount on Closed-End Funds Are a Sentiment Index. Journal of Finance, XLVII(2), 801-808, doi: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb04742.x

Chu, Y., Ma, L. (n.d.). Costly Arbitrage and the Closed-End Fund Puzzle: Evidence from a Natural Experiment. SSRN Journal. doi:10.2139/ssrn.2621898

Cieślak, A. (2003). Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów. Materiały i Studia, nr 165, Warszawa: Narodowy Bank Polski.

De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L. H., Waldmann, R. J. (1990). Noise Trader Risk in Financial Markets. Journal of Political Economy, 98(4), 703-738. doi: 10.1086/261703

Dimson, E., Minio-Kozerski, C. (1999). Closed-End Funds: A Survey. Financial Markets, Institutions and Instruments, 8(2), 1–41. doi:10.1111/1468-0416.00027

Dimson, E., Minio-Paluello, C. (2002). The Closed-End Fund Discount, Charlottesville: Association for Investment Management and Research.

Fletcher, M. (2013). Liquidity, Sentiment and Segmentation: A Survey of Closed-End Fund Literature. SSRN Journal. doi:10.2139/ssrn.2309974

Lee, C.M.C., Shleifer, A., Thaler, R. H. (1990). Anomalies: Closed-End Mutual Funds. Journal of Economic Perspectives, 4(4), 153–164. doi: 10.1257/jep.4.4.153

Lee, C.M.C., Shleifer, A., Thaler, R. H. (1991). Investor Sentiment and the Closed-End Fund Puzzle. The Journal of Finance, 46(1), 75–109. doi: 10.1111/j.1540-6261.1991.tb03746.x

Lenkey, S. L. (2015). The closed-end fund puzzle: Management fees and private information. Journal of Financial Intermediation, 24(1), 112–129. doi: 10.1016/j.jfi.2014.11.001

Pauka, M., Prędkiewicz, P. (2012). Zagadka dyskonta w wycenach zamkniętych funduszy inwestycyjnych z perspektywy inwestora. Research Papers of Wrocław University of Economics (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), 271, 127-140.

Pauka, M., Prędkiewicz, P. (2015). Determinanty dyskonta w notowaniach certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych na przykładzie FIZ Investors. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 75, 355-367.

Peavy, J. W. (1990). Returns on Initial Public Offerings of Closed-End Funds. Review of Financial Studies, 3(4), 695–708. doi: 10.1093/rfs/3.4.695

Schleifer, A., Summers, L. H. (1990). The Noise Trader Approach to Finance. Journal of Economic Perspectives, 4(2), 19-33. DOI: 10.1257/jep.4.2.19

Stępień, M. (2010). Paradoks funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania, Zeszyt Naukowy 97, 131-145.

Szyszka, A. (2003). Ograniczenia arbitrażu a efektywność rynku kapitałowego. Studia Ekonomiczne, (3), 211-226.

Szyszka, A. (2007). Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych. Prace Habilitacyjne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, (35). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Szyszka A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Szyszka, A., Zaremba A. (2009). Źródła i skutki ograniczeń arbitrażu na rynku papierów wartościowych. W: D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie Finansami, t. II: Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, (s. 243-253). Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Thompson, R. (1978). The information content of discounts and premiums on closed-end fund shares. Journal of Financial Economics, 6(2-3), 151–186. doi: 10.1016/0304-405x(78)90028-4

Weiss, K. (1989). The Post-Offering Price Performance of Closed-End Funds. Financial Management, 18(3), 57-67. doi: 10.2307/3665649
DOI: https://doi.org/10.15678/PJOEP.2015.08.02

Odniesienia

  • Obecnie nie ma odniesień.