Możliwość zmiany decyzji jako strategia redukcji dysonansu pozakupowego

Aleksandra Łysiak, Agata Gąsiorowska

Streszczenie


Celem badania przedstawionego w niniejszym artykule było sprawdzenie, czy możliwość zmiany zdania przez konsumenta po podjęciu decyzji o wyborze produktu będzie efektywną strategią redukowania dysonansu podecyzyjnego. W ramach badania przeprowadzono eksperyment internetowy w trzech grupach. W grupie kontrolnej informacje były przedstawione w taki sposób, aby nie wywoływać dysonansu, natomiast w grupach eksperymentalnych przedstawiano dodatkowe informacje o wybranych i odrzuconych opcjach tak, aby dysonans się pojawił. W jednej z grup osoby badane miały możliwość zmiany zdania i skorzystania ze strategii redukcji dysonansu, natomiast w drugiej grupie tej możliwości nie miały. Wykazano, że osoby, które miały możliwość zmiany podjętej decyzji (choć jej nie wykorzystały), odczuwały mniejszy dysonans pozakupowy oraz mniejszą chęć zmiany decyzji, a także były bardziej pewne co do podjętego wyboru niż osoby, które nie miały takiej możliwości.


Słowa kluczowe


dysonans pozakupowy; zmiana decyzji; zachowania konsumenckie

Pełny tekst

PDF

Literatura


Aronson, E. (2008). Człowiek – istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bogacka-Gawrysiak, A. (2014). Każdy żyje ze sprzedaży czegoś… Pobrane z: http://www.wsz-pou.edu.pl/magazyn/?strona=mag_gawrysiak95&nr=95&p= (data dostępu: 5.08.2014).

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Festinger, L. (2007). Teoria dysonansu poznawczego. Warszawa: PWN.

Festinger, L., Carlsmith, J.M. (1959). Cognitive Consequences of Forced Compliance. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 58(2), 203–210. DOI: 10.1037/h0041593.

Gilbert, D.T., Ebert, J.E.J. (2002). Decisions and Revisions: The Affective Forecasting of Changeable Outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 82(4), 503–514. DOI: 10.1037//0022-3514.82.4.503.

Pasławski, K. (2014). Badanie: lawina zwrotów w e-sklepach. Pobrane z: http://www.crn.pl/news/wydarzenia/badania-rynku/2014/07/badanie-lawina-zwrotow-w-e-sklepach (data dostępu: 5.08.2014).

Schwartz, B. (2013). Paradoks wyboru. Dlaczego więcej oznacza mniej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Smyczek, S. (2002). Dysonans pozakupowy – porażka czy obszar działania firmy? Marketing i Rynek, 9(3), 8–12.

Solomon, M.R. (2006). Zachowania i zwyczaje konsumentów. Gliwice: Wydawnictwo „Helion”.

Stasiuk, K., Maison, D. (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN .
DOI: https://doi.org/10.15678/PJOEP.2016.09.03

Odniesienia

  • Obecnie nie ma odniesień.