Czy dla każdego większa ilość pieniędzy oznacza lepszą sytuację finansową?

Agata Gąsiorowska

Streszczenie


Celem niniejszej pracy jest wykazanie, w jaki sposób postawa wobec pieniędzy wpływa na spostrzeganie swojej sytuacji finansowej. W badaniu użyto typologicznego podejścia do nastawienia wobec własnych finansów, sprowadzającego je do dwóch postaw instrumentalnych (refleksyjnych zarządców i niezaangażowanych hedonistów) i dwóch postaw symbolicznych (niespokojnych wielbicieli i negujących znaczenie). Wykazano, że osoby o odmiennych postawach wobec pieniędzy różnią się poziomem oceny własnej sytuacji finansowej przy kontrolowaniu dochodu, ale jednocześnie w każdej grupie zależność pomiędzy uzyskiwanym dochodem a oceną swojej sytuacji finansowej ma odmienny charakter.

Słowa kluczowe


postawy wobec pieniedzy, dobrobyt, pieniadze

Pełny tekst

PDF

Literatura


Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (2003), Makroekonomia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (2007), Mikroekonomia, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Belk, R.W., Wallendorf, M. (1990), The sacred meanings ofmoney, Journal of Economic Psychoiogy, 11(1), 35-68.

Czapiński J., Panek T. (red.) (2007), Diagnoza społeczna 2007, www.diagnoza.com, data pobrania 10 czerwca 2011.

Czapiński J., Panek T. (red.) (2009), Diagnozaspoleczna2009, www.diagnoza.com, data pobrania 10 czerwca 2011.

Doyle, K. 0. (1999), The social meanings of money and property: In search of a talisman, Thousand Oaks, Londyn, New Delhi: SAGE Publications.

Furnham, A. (1984), Many sides to the coin: The Psychology of Money Usage, Personality and Individual Differences, 5(5), 501-509.

Furnham, A. (1996), Attitudinal correlates and demographic predictors of monetary beliefs and behaviours, Journal Of Organizational Behavior, 17,375-388.

Furnham, A., Argyle, M. (1998), The Psychology of Money, London: Routledge.

Furnham, A., Okamura R. (1999), Your Money or Your Life: Behavioral and Emotional Predictors of Money Pathology, Human Relations, 52,9,1157-1177.

Gąsiorowska, A. (2008), Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy, Maszynopis niepublikowany, praca doktorska, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Psychologii.

Gąsiorowska, A. (2010), Biedni czy bogaci? Wpływ dochodu i postaw wobec pieniędzy na ocenę własnej sytuacji finansowej, (w:) A. M. Zawadzka i M. Górnik-Durose (red.) Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności, Gdańsk: GWP, s.177-193.

Hanley, A., Wilhelm, M. S. (1992), Compulsive buying: An exploration into self-esteem and money attitudes, Journal of Economic Psychology, 13,5-18.

Lau, S. (1998), Money: what it means to children and adults, Social Behavior and Personality, 26(3), 297-306.

Lea, S.E.G., Webley, P. (2006), Money as tool, money as drug: The biological psychology of a strong incentive, Behavioral and Brain Sciences, 29 (2), 161-209.

Luna-Arocas, R., Tang, T.L.-P. (2004), The Love of Money, Satisfaction and the Protestant Work Ethic: Money profiles among University Professors in the U.S.A. And Spain, Journal of Business Ethics, 50,329-354.

Maison, D. (2008), Jak być szczęśliwym i bogatym, Referat wygłoszony na konferencji "Pieniądze w życiu człowieka", Warszawa, 6 czerwca 2008.

Richins, M. L. (1994), Special Possesions and the Expresion of Material Values, Journal of Consumer Research, 21, 522-533.

Richins, M. L, Dawson, S. (1992), A Consumer Values Orientation for Materialism and Its Measurement: Scale development and validation, Journal of Consumer Research 19,303-316.

Roberts, J. A., Sepulveda, C. J. M. (1999), Money attitudes and compulsive buying: an exploratory investigation of the emerging consumer culture in Mexico, Journal of International Consumer Marketing, 11(4), 53-74.

Shafer, A. B. (2000), Mediation of the Big Five's effect on career decision making by the life task dimensions and on the money attitudes by materialism, Personality and Individual Differences, 28,93-109.

Siuta, J. (2006), Inwentarz Osobowości NEO-PI-R Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP

Solberg, E. C., Diener, E., Wirtz, D., Lucas, R. E. Oishi, S. (2002), Wanting, having, and satisfaction: examining the role of desire discrepancies in satisfaction with income, Journal of Personality and Social Psychology, 83(3), 725-734.

Tang, T. L.-P., Luna-Arocas R., Sutarso T., Tang D. S.-H. (2004), Does the love of money moderate and mediate the income-pay satisfaction relationship? Journal of Managerial Psychology 19(2), 111-135.

Tang, T. L.-P., Tang, T. L.-N., Homaifar, B. Y. (2006), Income, the love of money, pay comparison, and pay satisfaction: Race and gender as moderators. Journal of Managerial Psychology, 21 (5), 476-491.

Tang, T. L.-P. (1995), The development of a short money ethic scale: attitudes toward money and pay satisfaction revisited, Personality and Individual Differences 19, 809-816.

Tang, T. L.-P. (2007), Income and Quality of :Life: Does the Love of Money Make a Difference? Journal of Business Ethics, 72,375-393.

Tang, T. L.-P, Chiu, R. K. (2003), Income, Money Ethic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees? Journal of Business Ethics, 46,13-30.

Tang, T. I.-P.,Tillery, K. R., Lazarevski, B., Luna-Arocas, R. (2004), The love of money and work-related attitudes: Money profiles in Macedonia, Journal of Managerial Psychology 19,5,542-548.

Tang, T. L. P. (1992), The meaning of money revisited, Journal of Organizational Behavior, 13 197-202.

Tang, T. L. P., Tang, D. S.-H., Luna-Arocas, R. (2005), Money profiles: the love of money, attitudes, and needs, Personnel Review, 34,603-618.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2008), Psychologia finansowa, Warszawa: Difin.

Wilhelm, M. S, Varcoe, K., Huebner Fridrich, A. (1993), Financial Satisfaction and Assessment of Financial Progress: Importance of Money Attitudes, Financial Counseling and Planning, 4,181-199.

Yamauchi, K. Jempler, D. (1982), The development of a money attitudes scale, Journal of Personality Assessment, 46, 522-528.

Youn, S., Doyle, K.O. (1999), Toward a cross-disciplinary dialogue about the meanings of money, Advances in Consumer Research, 26,431-438.
DOI: https://doi.org/10.14659/PJOEP.2012.01.01

Odniesienia

  • Obecnie nie ma odniesień.