Związek wysiłku fizycznego z odraczaniem wypłat finansowych

Michał Białek, Agata Perkowska

Streszczenie


Zyski i straty zmieniają swoją subiektywną wartość wraz z rosnącym odroczeniem. Tempo tej zmiany, nazywane stopą dyskontową, określa impulsywność jednostki oraz pozwala przewidywać jej wybory, także finansowe. Badanie 61 osób przed ćwiczeniami fizycznymi i po ćwiczeniach fizycznych wykazało, że w wyniku wysiłku fizycznego stopa dyskontowa osób badanych wyraźnie wzrosła. Zaobserwowano zatem paradoksalny efekt wysiłku fizycznego, który w świetle innych badań długoterminowo poprawia zdolności do samoregulacji i obniża stopę dyskontową, ale w świetle danych zaprezentowanych w artykule krótkoterminowo przynosi dokładnie odwrotny efekt. Wyniki omówiono w kontekście modeli samoregulacji (siłowego i zmęczeniowego) oraz alternatywnych modeli: zgeneralizowanej deprywacji, skojarzenia wysiłku z nagrodą i błędnej atrybucji.


Słowa kluczowe


samoregulacja, dyskontowanie, wysiłek fizyczny, zmęczenie

Pełny tekst

PDF

Literatura


Alessi, S.M., Petry, N.M. (2003). Pathological Gambling Sever­ity Is Associated with Impulsivity in a Delay Discounting Procedure. Behavioural Processes, 64(3), 345–354. https://doi.org/10.1016/s0376-6357(03)00150-5

Baumeister, R.F., Vohs, K.D. (2016). Strength Model of Self-regulation as Limited Resource: Assessment, Controversies, Update. W: J.M. Olson, M.P. Zanna (red.), Advances in Experimental Social Psychology, 54 (s. 67–127). Amsterdam: Elsevier Academic Press.

Baumeister, R.F., Gailliot, M., DeWall, C.N., Oaten, M. (2006). Self-regulation and Personality: How Interventions Increase Regulatory Success, and How Depletion Moderates the Effects of Traits on Behavior. Journal of Personality, 74(6), 1773–1802. https://doi.org/ 10.1111/j.1467-6494.2006.00428.x

Benjamini, Y., Yekutieli, D. (2001). The Control of the False Discovery Rate in Multiple Testing under Dependency. The Annals of Statistics, 29(4), 1165–1188.

Benzion, U., Rapoport, A., Yagil, J. (1989). Discount Rates Inferred from Decisions: An Experimental Study. Management Science, 35(3), 270–284. https://doi.org/10.1287/mnsc.35.3.270

Białaszek, W., Bakun, P., McGoun, E., Zielonka, P. (2016). Standing in Your Peer’s Shoes Hurts Your Feats: The Self-Others Discrepancy in Risk Attitude and Impulsivity. Frontiers in Psychology, 7, 197. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00197

Białek, M., Sawicki, P. (2014). Can Taking the Perspective of an Expert Debias Human Decisions? The Case of Risky and Delayed Gains. Frontiers in Psychology, 5, 989. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00989

Białek, M., Sawicki, P. (2018). Cognitive Reflection Effects on Time Discounting. Journal of Individual Differences, w druku.

Bretteville-Jensen, A.L. (1999). Addiction and Discounting. Journal of Health Economics, 18(4), 393–407. https://doi.org/10.1016/s0167-6296(98)00057-5

Coe, R. (2002). It’s the Effect Size, Stupid: What Effect Size Is and Why It Is Important. https://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002182.htm

Dienes, Z. (2014). Using Bayes to Get the Most out of Non-significant Results. Frontiers in Psychology, 5, 781. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00781

Dienes, Z. (2016). How Bayes Factors Change Scientific Practice. Journal of Mathematical Psychology, 72, 78–89. https://doi.org/10.1016/j.jmp.2015.10.003

Domurat, A., Białek, M. (2016). Dowodzenie hipotez za pomocą czynnika bayesowskiego (Bayes Factor): przykłady użycia w badaniach empirycznych. Decyzje, 26, 109–141. https://doi.org/10.7206/dec.1733-0092.79

Dutton, D.G., Aron, A.P. (1974). Some Evidence for Heigh­tened Sexual Attraction under Conditions of High Anxiety. Journal of Personality and Social Psychology, 30(4), 510–517. https://doi.org/10.1037/h0037031

Ellis, S.M., Steyn, H.S. (2003). Practical Significance (Effect Sizes) versus or in Combination with Statistical Significance (p-Values). Management Dynamics, 12, 51–53.

Evans, D.R., Boggero, I.A., Segerstrom, S.C. (2016). The Nature of Self-regulatory Fatigue and “Ego Depletion”. Lessons from Physical Fatigue. Personality and Social Psychology Review, 20(4), 291–310. https://doi.org/10.1177/1088868315597841

Friese, M., Frankenbach, J., Job, V., Loschelder, D.D. (2017). Does Self-control Training Improve Self-control? A Meta-analysis. Perspectives on Psychological Science, 12(6), 1077–1099. https://doi.org/10.1177/ 1745691617697076

Holt, D.D., Newquist, M.H., Smits, R.R., Tiry, A.M. (2014). Discounting of Food, Sex, and Money. Psychonomic Bulletin & Review, 21(3), 794–802. https://doi.org/10.3758/s13423-013-0557-2

Houben, K., Jansen, A. (2011). Training Inhibitory Control. A Recipe for Resisting Sweet Temptations. Appetite, 56(2), 345–349. https://doi.org/10.1016/ j.appet.2010.12.017

Ikeda, S., Kang, M.I. (2015). Hyperbolic Discounting, Borrowing Aversion and Debt Holding. The Japanese Economic Review, 66(4), 421–446. https://doi.org/10.1111/jere.12072

Jarmakowska-Kostrzanowska, L. (2016). W statystycznym matriksie: kontrowersje wokół testowania istotności hipotezy zerowej (null hypothesis significance testing, NHST) oraz p-wartości. Psychologia Społeczna, 11, 458–473. https://doi.org/10.7366/1896180020163906

Kaplan, B.A., Lemley, S.M., Reed, D.D., Jarmolowicz, D.P. (2014). 21-and 27-Item Monetary Choice Questionnaire Automated Scorers. Center for Applied Neuroeconomics, University of Kansas.

Karpe, K. (2017). O pogoni za wynikiem istotnym statystycznie. Konsekwencje rozpowszechnienia testowania istotności hipotezy zerowej w psychologii. Nauka, 1, 143–156.

Kirby, K.N., Maraković, N.N. (1996). Delay-discounting Probabilistic Rewards: Rates Decrease as Amounts Increase. Psychonomic Bulletin & Review, 3(1), 100–104. https://doi.org/10.3758/bf03210748

Kruschke, J.K. (2010). What to Believe: Bayesian Methods for Data Analysis. Trends in Cognitive Sciences, 14(7), 293–300. https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.05.001

Kruschke, J.K. (2013). Bayesian Estimation Supersedes the t Test. Journal of Experimental Psychology: General, 142(2), 573–603. https://doi.org/10.1037/a0029146

Laibson, D. (1997). Golden Eggs and Hyperbolic Discounting. The Quarterly Journal of Economics, 112(2), 443–478. https://doi.org/10.1162/003355397555253

Laibson, D., Repetto, A., Tobacman, J. (2003). A Debt Puzzle. W: Ph. Aghion, R. Frydman, J. Stiglitz, M. Woodford (red.), Knowledge, Information and Expectations in Modern Macroeconomics: In Honor of Edmund S. Phelps. Princeton: Princeton University Press.

Loewenstein, G.F. (1988). Frames of Mind in Intertemporal Choice. Management Science, 34(2), 200–214. https://doi.org/10.1287/mnsc.34.2.200

Madden, G.J., Petry, N.M., Badger, G.J., Bickel, W.K. (1997). Impulsive and Self-control Choices in Opioid- ‑dependent Patients and Non-drug-using Control Patients: Drug and Monetary Rewards. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 5(3), 256–262. https://doi.org/10.1037//1064-1297.5.3.256

Marin, M.M., Schober, R., Gingras, B., Leder, H. (2017). Misattribution of Musical Arousal Increases Sexual Attraction towards Opposite-sex Faces in Females. PLoS One, 12(9), e0183531. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183531

Moffitt, T.E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R.J., Harrington, H., Houts, R., Poulton, R., Roberts, B.W., Ross, S., Sears M.R., Thomson W.M., Caspi, A. (2011). A Gradient of Childhood Self-control Predicts Health, Wealth, and Public Safety. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(7), 2693–2698. https://doi.org/10.1073/pnas.1010076108

Muraven, M., Baumeister, R.F., Tice, D.M. (1999). Longitudinal Improvement of Self-regulation through Practice: Building Self-control Strength through Repeated Exercise. The Journal of Social Psychology, 139(4), 446–457. https://doi.org/10.1080/00224549909598404

Noori, M. (2016). Cognitive Reflection as a Predictor of Susceptibility to Behavioral Anomalies. Judgment and Decision Making, 11(1), 114–120.

Oaten, M., Cheng, K. (2006). Longitudinal Gains in Self-regulation from Regular Physical Exercise. British Journal of Health Psychology, 11(4), 717–733.

Oaten, M., Cheng, K. (2007). Improvements in Self-control from Financial Monitoring. Journal of Economic Psychology, 28, 487–501. https://doi.org/10.1348/135910706x96481

Reimers, S., Maylor, E.A., Stewart, N., Chater, N. (2009). Associations between a One-shot Delay Discounting Measure and Age, Income, Education and Real-world Impulsive Behavior. Personality and Individual Differences, 47(8), 973–978. https://doi.org/10.1016/j.paid. 2009.07.026

Sawicki, P., Białek, M. (2016). Side Effects in Time Discounting Procedures: Fixed Alternatives Become the Reference Point. PLoS One, 11(10), e0165245. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0165245

Sawicki, P., Eliasz, E. (2011). Dyskontowanie odroczonych wypłat przed i po jedzeniu. Decyzje, 15, 61–71.

Shamosh, N.A., Gray, J.R. (2008). Delay Discounting and Intelligence: A Meta-analysis. Intelligence, 36(4), 289–305. https://doi.org/10.1016/j.intell.2007.09.004

Steinberg, L., Graham, S., O’Brien, L., Woolard, J., Cauffman, E., Banich, M. (2009). Age Differences in Future Orientation and Delay Discounting. Child Development, 80(1), 28–44. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2008.01244.x

Tangney, J.P., Baumeister, R.F., Boone, A.L. (2004). High Self-control Predicts Good Adjustment, Less Pathology, Better Grades, and Interpersonal Success. Journal of Personality, 72(2), 271–324. https://doi.org/10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x

Thaler, R.H., Shefrin, H.M. (1981). An Economic Theory of Self-control. Journal of Political Economy, 89(2), 392–406. https://doi.org/10.1086/260971

Toplak, M.E., West, R.F., Stanovich, K.E. (2011). The Cognitive Reflection Test as a Predictor of Performance on Heuristics-and-biases Tasks. Memory & Cognition, 39(7), 1275–1289. https://doi.org/10.3758/s13421-011-0104-1

Tsukayama, E., Duckworth, A.L. (2010). Domain-specific Temporal Discounting and Temptation. Judgment and Decision Making, 5(2), 72–82.

Wagner, D.D., Altman, M., Boswell, R.G., Kelley, W.M., Heatherton, T.F. (2013). Self-regulatory Depletion Enhances Neural Responses to Rewards and Impairs Top-down Control. Psychological Science, 24(1), 2262–2271. https://doi.org/10.1177/0956797613492985

Weber, E.U., Johnson, E.J., Milch, K.F., Chang, H., Brodscholl, J.C., Goldstein, D.G. (2007). Asymmetric Discounting in Intertemporal Choice: A Query-theory Account. Psychological Science, 18(6), 516–523. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01932.x

Wetzels, R., Matzke, D., Lee, M.D., Rouder, J. N., Iverson, G.J., Wagenmakers, E.-J. (2011). Statistical Evidence in Experimental Psychology: An Empirical Comparison Using 855 t-Tests. Perspectives on Psychological Science, 6(3), 291–298.
DOI: https://doi.org/10.15678/PJOEP.2017.11.01

Odniesienia

  • Obecnie nie ma odniesień.