Polska adaptacja skali wartości materialnych (MVS) – właściwości psychometryczne wersji pełnej i wersji skróconych

Małgorzata Górnik-Durose

Streszczenie


Skala wartości materialnych (MVS) opracowana przez Richins i Dawsona (1992) jest najczęściej stosowanym na świecie narzędziem do badania materializmu. Mimo że jest ona używana w Polsce od nieomal ćwierć wieku, jej polskie wersje nie doczekały się systematycznego opracowania psychometrycznego. Niniejszy artykuł wypełnia tę lukę. Przedstawiono w nim analizę właściwości psychometrycznych polskiej adaptacji skali (MVS_PL), opartą na trzech badaniach. Analiza dotyczy wartości psychometrycznej podstawowej wersji 15-itemowej oraz trzech wersji skróconych: 9-, 6- i 3-itemowej, opracowanych przez Richins (2004). Wyniki analiz wskazują na to, że wszystkie wersje mają co najmniej akceptowalne parametry psychometryczne, ale najlepiej dopasowane do polskich danych są wersje 9- i 6-itemowa. Przeprowadzone badania dowodzą, że MVS_PL jest narzędziem rzetelnie i trafnie mierzącym orientację na wartości materialne w polskich warunkach.


Słowa kluczowe


materializm; skala wartości materialnych (MVS)

Pełny tekst

PDF

Literatura


Belk, R.W. (1985). Materialism: Trait Aspects of Living in the Material World. Journal of Consumer Research, 12(3), 265–280. DOI: 10.1086/208515.

Dittmar, H., Bond, R., Hurst, M., Kasser, T. (2014). The Relationship between Materialism and Personal Well-being: A Meta-Analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 107(5), 879–924. DOI: 10.1037/a0037409.

Dittmar, H., Halliwell, E., Banerjee, R., Gardarsdóttir, R., Janković J. (red.) (2008). Consumer Culture, Identity and Well-being. The Search for the ‘Good Life’ and the ‘Body Perfect’. Hove–New York: Psychology Press.

Gąsiorowska, A. (2013). Skala Postaw Wobec Pieniędzy SPP. Konstrukcja i walidacja narzędzia pomiarowego. Psychologia Ekonomiczna, 3, 20–39.

Goldsmith, R.E., Flynn, L.R., Clark, R.A. (2011). Materialism and Brand Engagement as Shopping Motivation. Journal of Retailing and Consumer Services, 18(4), 278–284. DOI: 10.1016/j.jretconser.2011.02.001.

Górnik-Durose, M. (2002). Psychologiczne aspekty posiadania. Między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Górnik-Durose, M. (2007). Ważność dóbr materialnych w kontekście indywidualnych wartości i orientacji społecznych. Kolokwia Psychologiczne, 16, 15–32.

Górnik-Durose, M. (2010). Kupowanie rzeczy, kupowanie doświadczeń – nowe tendencje w zachowaniach konsumentów. W: M. Goszczyńska, M. Górnik-Durose (red.), Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych (s. 209–234). Warszawa: Difin.

Graham, J.F. (1999). Materialism and Consumer Behavior: Toward a Clearer Understanding. Journal of Social Behavior and Personality, 14, 241–258.

Kasser, T., Ryan, R.M. (1993). A Dark Side of the American Dream: Correlates of Financial Success as a Central Life Aspiration. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), 410–422. DOI: 10.1037/0022- 3514.65.2.410.

Konarski, R. (2009). Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lee, K., Ashton, M.C., Wiltshire, J., Bourdage, J.S., Visser, B.A., Gallucci, A. (2013). Sex, Power, and Money: Prediction from the Dark Triad and Honesty–Humility. European Journal of Personality, 27(2), 169–184. DOI: 10.1002/per.1860.

Nunnally, J., Bernstein, I. (1994). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill.

Richins, M. (1994). Special Possessions and the Expression of Material Values. Journal of Consumer Research, 21(3), 522–533. DOI: 10.1086/209415.

Richins, M. (2004). The Material Values Scale: Measurement Properties and Development of a Short Form. Journal of Consumer Research, 31(1), 209–219. DOI: 10.1086/383436.

Richins, M., Dawson, S. (1992). A Consumer Values Orientation for Materialism and Its Measurement: Scale Development and Validation. Journal of Consumer Research, 19(3), 303–316. DOI: 10.1086/209304.

Segev, S., Shoham, A., Gavish, Y. (2015). A Closer Look into the Materialism Construct: The Antecedents and Consequences of Materialism and Its Three Facets. Journal of Consumer Marketing, 32(2), 85–98. DOI: 10.1108/jcm-07-2014-1082.

Shrum, L.J., Wong, N., Arif, F., Chugani, S.K., Gunz A., Lowrey, T.M., Nairn, A., Pandelaere, M., Ross, S.M., Ruvio, A., Scott, K., Sundie, J. (2013). Reconceptualizing Materialism as Identity Goal Pursuits: Functions, Processes, and Consequences. Journal of Business Research, 66(8), 1179–1185. DOI: 10.1016/j.jbusres.2012.08.010.

Szawarska, M. (2016). Psychologiczne uwarunkowania koncentracji na pieniądzach. Niepublikowana rozprawa doktorska. Uniwersytet Warszawski.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2013). Postawy wobec pieniędzy. Pomiar – struktura – determinanty. Warszawa: Difin.

Wróblewska, J., Goszczyńska, M. (2010). Związki materializmu z dokonywaniem zakupów nieplanowanych. W: M. Goszczyńska, M. Górnik-Durose (red.), Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych (s. 235–256). Warszawa: Difin.

Zawadzka, A.M. (2006). Wartości osobiste tłumaczące orientację materialistyczną jednostki. Roczniki Psychologiczne, 9(2), 61–80.

Zawadzka, A.M. (2013). Aspiracje materialistyczne młodzieży w kontekście preferowanych wartości i dobrostanu. Czasopismo Psychologiczne, 19(1), 7–16.

Zawadzka, A.M., Duda, J. (2012). Zakupy, zadowolenie z życia i aspiracje życiowe, czyli jakie zakupy i komu mogą podwyższać zadowolenie z życia. W: M. Górnik-Durose, A.M. Zawadzka (red.), W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia (s. 133–158). Warszawa: Difin.
DOI: https://doi.org/10.15678/PJOEP.2016.09.01

Odniesienia

  • Obecnie nie ma odniesień.