Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

 1. dr hab. Agata Gąsiorowska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii we Wrocławiu

Z-ca Redaktora Naczelnego

 1. dr Elżbieta Kubińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Redaktorzy tematyczni

 1. dr hab. Agata Gąsiorowska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii we Wrocławiu
 2. dr Elżbieta Kubińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 3. dr Łukasz Markiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego
 4. dr Katarzyna Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 5. dr Justyna Pawlak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 6. prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor Statystyczny

 1. dr Agnieszka Wałęga, Katedra Statystyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Sekretarz redakcji

 1. mgr Agnieszka Kluczewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Redaktorzy językowi

 1. (j. polski od numeru 7) mgr Małgorzata Wróbel-Marks, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 2. (English) Prof. Frederic Widlak, National Louis University
 3. (j.polski numery 1-6) mgr Małgorzata Maciejas, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przewodniczący Rady Programowej

 1. Prof. Jan Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Rada Programowa

 1. Prof. Jan Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 2. Prof. Gerrit Antonides, Wageningen University, Holandia
 3. Dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 4. Dr Pelin Kesebir, University of Wisconsin-Madison, USA
 5. Dr Bruce Kirkcaldy, International Centre for the Study of Occupational and Mental Health, Düsseldorf, Germany
 6. Dr Christoph Kogler, University of Vienna, Austria
 7. Prof. David Leiser, Ben Gurion University of the Negev Department of Psychology, Izrael
 8. Prof. Júlio Fernando Seara Sequeira da Mota Lobão, University of Porto, Portugalia,, Portugalia
 9. Prof. Adam Szyszka, Szkoła Główna Handlowa, Polska
 10. Prof. Tadeusz Tyszka, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
 11. Prof. Aleksandra Tokarz, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 12. prof. Tomasz Zaleśkiewicz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy Wrocław, Polska
 13. Prof. Piotr Zielonka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska