Psychologia Ekonomiczna

Półrocznik Psychologia Ekonomiczna ma na celu prezentację najnowszych koncepcji i wyników badań z obszarów, gdzie teorie ekonomiczne i psychologiczne przenikają się wzajemnie. Jest to od wielu lat dynamicznie rozwijający się nurt w naukach społecznych i nowy obszar badawczy. Celem Psychologii Ekonomicznej jest stworzenie platformy wymiany myśli i nowatorskich idei z zakresu psychologii wyjaśniającej mechanizmy zachowań ekonomicznych (psychologia pieniądza, psychologia pracy, zachowania konsumenckie, przedsiębiorczość) oraz finansów behawioralnych, ekonomii eksperymentalnej. Problematyka Psychologii Ekonomicznej jest bardzo ważna, w szczególności w kontekście wydarzeń związanych z kryzysami na rynkach finansowych, kiedy to niejednokrotnie wskazywano na czynniki psychologiczne jako przyczyny kryzysu.

Czasopismo w istotny sposób wspiera integrację środowisk naukowych z dziedzin psychologii oraz ekonomii. Umożliwia w ten sposób rozwój tego niezwykle dynamicznego i interdyscyplinarnego obszaru badawczego również w Polsce. Jednym z naszych celów jest także popularyzacja badań wśród praktyków, głównie firm sektora finansowego.

Czasopismo powstało z inicjatywy:Zgodnie z wykazem czasopism naukowych opublikowanym przez MNiSW w dniu 23 grudnia 2015r., za publikację w czasopiśmie Psychologia Ekonomiczna przyznaje się 8 punktów.

Nr 10 (2016)

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

WSTĘP

Słowo wstępne
Agata Gąsiorowska
PDF
3

ARTYKUŁY

Anna M. Hełka, Ilona Stefanowicz
5-13
Paweł Tomczak, Przemysław Korotusz
PDF
15-23
Małgorzata Niesiobędzka, Sabina Kołodziej
PDF
25-39
Tomasz Besta, Paweł Jurek
PDF
41-58

WYDARZENIA

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „IAREP/SABE Conference 2016: Behavioural Insights in Research and Policy Making”, 8–10 lipca 2016 r., Wageningen, Holandia
Anna Połeć
PDF
59-61

RECENZJE

Recenzja książki Dana Ariely’ego „Szczera prawda o nieuczciwości. Jak okłamujemy wszystkich, a zwłaszcza samych siebie”
Agata Gąsiorowska
PDF
63-64