Psychologia Ekonomiczna

Półrocznik Psychologia Ekonomiczna ma na celu prezentację najnowszych koncepcji i wyników badań z obszarów, gdzie teorie ekonomiczne i psychologiczne przenikają się wzajemnie. Jest to od wielu lat dynamicznie rozwijający się nurt w naukach społecznych i nowy obszar badawczy. Celem Psychologii Ekonomicznej jest stworzenie platformy wymiany myśli i nowatorskich idei z zakresu psychologii wyjaśniającej mechanizmy zachowań ekonomicznych (psychologia pieniądza, psychologia pracy, zachowania konsumenckie, przedsiębiorczość) oraz finansów behawioralnych, ekonomii eksperymentalnej. Problematyka Psychologii Ekonomicznej jest bardzo ważna, w szczególności w kontekście wydarzeń związanych z kryzysami na rynkach finansowych, kiedy to niejednokrotnie wskazywano na czynniki psychologiczne jako przyczyny kryzysu.

Czasopismo w istotny sposób wspiera integrację środowisk naukowych z dziedzin psychologii oraz ekonomii. Umożliwia w ten sposób rozwój tego niezwykle dynamicznego i interdyscyplinarnego obszaru badawczego również w Polsce. Jednym z naszych celów jest także popularyzacja badań wśród praktyków, głównie firm sektora finansowego.

Czasopismo powstało z inicjatywy:Zgodnie z wykazem czasopism naukowych opublikowanym przez MNiSW w dniu 23 grudnia 2015r., za publikację w czasopiśmie Psychologia Ekonomiczna przyznaje się 8 punktów.

Nr 8 (2015)

Grudzień 2015

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

WSTĘP

Wstęp
Agata Gąsiorowska
PDF
3

ARTYKUŁY

Agnieszka Kopystyńska, Agata Gąsiorowska
PDF
5-24
Artur Arkadiusz Trzebiński
PDF
25-40
Patrycja Wójcik
PDF
41-58
Tomasz Zaleśkiewicz, Agata Gąsiorowska, Katarzyna Stasiuk, Renata Maksymiuk, Yoram Bar-Tal
PDF
59-74

WYDARZENIA

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „ 2015 IAREP - SABE JOINT CONFERENCE: PSYCHOLOGY and ECONOMICS together for a better life” , 3-6 września 2015, Sybin, Rumunia
Joanna Rudzińska-Wojciechowska
PDF
75-76

RECENZJE

Jonathan Haidt, Prawy Umysł – Recenzja i dyskusja
Michał Białek
PDF
77-79