Psychologia Ekonomiczna

Półrocznik Psychologia Ekonomiczna ma na celu prezentację najnowszych koncepcji i wyników badań z obszarów, gdzie teorie ekonomiczne i psychologiczne przenikają się wzajemnie. Jest to od wielu lat dynamicznie rozwijający się nurt w naukach społecznych i nowy obszar badawczy. Celem Psychologii Ekonomicznej jest stworzenie platformy wymiany myśli i nowatorskich idei z zakresu psychologii wyjaśniającej mechanizmy zachowań ekonomicznych (psychologia pieniądza, psychologia pracy, zachowania konsumenckie, przedsiębiorczość) oraz finansów behawioralnych, ekonomii eksperymentalnej. Problematyka Psychologii Ekonomicznej jest bardzo ważna, w szczególności w kontekście wydarzeń związanych z kryzysami na rynkach finansowych, kiedy to niejednokrotnie wskazywano na czynniki psychologiczne jako przyczyny kryzysu.

Czasopismo w istotny sposób wspiera integrację środowisk naukowych z dziedzin psychologii oraz ekonomii. Umożliwia w ten sposób rozwój tego niezwykle dynamicznego i interdyscyplinarnego obszaru badawczego również w Polsce. Jednym z naszych celów jest także popularyzacja badań wśród praktyków, głównie firm sektora finansowego.

Czasopismo powstało z inicjatywy:Zgodnie z wykazem czasopism naukowych opublikowanym przez MNiSW w dniu 23 grudnia 2015r., za publikację w czasopiśmie Psychologia Ekonomiczna przyznaje się 8 punktów.

Nr 9 (2016)

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

WSTĘP

Słowo wstępne
Agata Gąsiorowska
PDF
3

ARTYKUŁY

Małgorzata Górnik-Durose
PDF
5-21
Łukasz Jach
PDF
23-38
Aleksandra Łysiak, Agata Gąsiorowska
PDF
39-49
Paweł Tomczak, Karolina Dulemba
PDF
51-60

WYDARZENIA

Sprawozdanie z X Konferencji „Psychologia Ekonomiczna” Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, 12–13 maja 2016 r., Katowice
Anna Hełka
PDF
61-62

RECENZJE

Recenzja książki Paula Blooma „To tylko dzieci. Narodziny dobra i zła”
Joanna Rudzińska-Wojciechowska
PDF
63-64