Psychologia Ekonomiczna

Półrocznik Psychologia Ekonomiczna ma na celu prezentację najnowszych koncepcji i wyników badań z obszarów, gdzie teorie ekonomiczne i psychologiczne przenikają się wzajemnie. Jest to od wielu lat dynamicznie rozwijający się nurt w naukach społecznych i nowy obszar badawczy. Celem Psychologii Ekonomicznej jest stworzenie platformy wymiany myśli i nowatorskich idei z zakresu psychologii wyjaśniającej mechanizmy zachowań ekonomicznych (psychologia pieniądza, psychologia pracy, zachowania konsumenckie, przedsiębiorczość) oraz finansów behawioralnych, ekonomii eksperymentalnej. Problematyka Psychologii Ekonomicznej jest bardzo ważna, w szczególności w kontekście wydarzeń związanych z kryzysami na rynkach finansowych, kiedy to niejednokrotnie wskazywano na czynniki psychologiczne jako przyczyny kryzysu.

Czasopismo w istotny sposób wspiera integrację środowisk naukowych z dziedzin psychologii oraz ekonomii. Umożliwia w ten sposób rozwój tego niezwykle dynamicznego i interdyscyplinarnego obszaru badawczego również w Polsce. Jednym z naszych celów jest także popularyzacja badań wśród praktyków, głównie firm sektora finansowego.

Czasopismo powstało z inicjatywy:Zgodnie z wykazem czasopism naukowych opublikowanym przez MNiSW w dniu 23 grudnia 2015r., za publikację w czasopiśmie Psychologia Ekonomiczna przyznaje się 8 punktów.

Nr 12 (2017)

Cały numer

Pokaż lub pobierz wydanie PDF

Spis treści

WSTĘP

Słowo wstępne
Agata Gąsiorowska
PDF
3

ARTYKUŁY

Elżbieta Kubińska, Marcin Czupryna, Łukasz Markiewicz
5-13
Anna Macko, Kamil Chmielewski
15-25
Ewelina Mikulska, Alicja Grochowska
PDF
27-43
Angelika Olszewska, Agata Sobków, Czesław S. Nosal
PDF
45-57

WYDARZENIA

Sprawozdanie z 26. konferencji SPUDM 20–24 sierpnia 2017 r., Technion, Haifa, Izrael
Marcin Czupryna
PDF
59-60

RECENZJE

Recenzja monografii „Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and Willingness to Take Preventive Measures against Flooding” pod redakcją Tadeusza Tyszki i Piotra Zielonki
Elżbieta Kubińska
PDF
61-62